Leden 2012

Události roku 2011

27. ledna 2012 v 17:17

Zahrádkářská slavnost (30. - 31.7.2011)

Zahrádkářská slavnost (30. - 31.7.2011) se konala v areálu "U vrby". Ve vnitřních prostorách areálu připravili výstava kreseb dětí ze ZŠ na téma "Štěpánkovické zahrady a domy" a také fotografie štěpánkovických zahrad a domů, jejímiž autory byli členové ZO ČZS.
Konání akce bylo obohaceno o sponzorský dar firmy Dubský, která byla ochotna zdarma zajistit provoz kolotočů, skákacího hradu a trampolín pro děti. Pro účastníky akce byla dále zajištěna hudba, vystoupení mažoretek, ochutnávka bramboráků, apod. I přes nevalnou přízeň počasí, chladno a mrholení se akce zúčastnilo v sobotu cca 200, v neděli cca 150 osob. Po přivítání hostů v českém i polském jazyce následovala volná zábava, prohlídka výstav, ochutnávka bramboráků a steaků, atd. V v rámci oficiálního programu slavností vystoupily od 15:30 mažoretky ze ZUŠ Opava. Jejich 50 min. představení, kdy dívky vystupovaly v různých kostýmech a na jinou hudbu, mělo úspěch a sklidilo velké ovace. Hlavním hřebem sobotního programu bylo hudební vystoupení, které určitě zaujalo všechny příznivce dechovky a hitů ze 60.,70.,80.,90. Let i diskotéky.Hudba hrála až do 2:00, poslední účastníci se rozcházeli do svých domovů až kolem třetí.
Pro polské hosty a členy ZO ČZS byla v sobotu připravena společná večeře, na které se diskutovaly aktuální projektové a zahrádkářské otázky - další plánované akce, předpokládané množství úrody, vliv chladného počasí a mrazů v květnu na opylení květů, apod. Společná diskuze i za účasti burmistra Kietrze p. Jozefa Mately podtržená hudebním programem pokračovala až do pozdních hodin. Celkově lez hodnotit průběh obou dnů a celou akci jako velmi příjemnou a vydařenou.


Den zahrádkářů (20.8.2011)

"Den zahrádkářů" konaný dne 20.8.2011 se konal v zahrádkářské osadě Welur, přímo na zahradě. Členové ČZS Štěpánkovice (20 osob) dorazili do místa konání vlastními auty a přivezli vzorky svých raných výpěstků. Akci zahájila p. J. Skibinská, která přivítala české i polské účastníky. Dále promluvil p. Wladyslaw Kurek ze zahradnického výboru Opole, který ocenil dosavadní spolupráci českých a polských zahrádkářů a podpořil je v dalších podobných snahách. Poděkování za pozvání a pozdravení za českou stranu přednesl předseda ZO ČZS Štěpánkovice E. Kurka.
Celé odpoledne i večer panovala velmi přátelská atmosféra. Zahrádkáři debatovali o svých zkušenostech s ochranou ovoce proti škůdcům, odhadovali možnosti letošní úrody apod. K dispozici bylo občerstvení - grilovaly se klobásy, k ochutnání byl bigos, kašanka nebo také koláče, káva, nealko i něco ostřejšího. Atmosféru akce dotvářela živá hudba, která hrála k tanci i k poslechu.


Dožínky Pilszcz (4.9.2011)

Letošní dožínky gminy Kietrz se konaly v obci Pilszcz v termínu 4.9.2011. Pozvání Městského úřadu v Kietrzi a neziskového sdružení Gryf přijali zástupci ZO ČZS Štěpánkovice oficiální cestou. Pozvání využilo celkem 24 členů ZO ČZS Štěpánkovice. Zahrádkáři sebou přivezli ukázky svých výpěstků, které posléze naaranžovali do menší výstavy hned vedle výpěstků polských kolegů.
V rámci uvítání byla všem nově příchozím účastníkům připnuta slavnostní dožínková vonička. Dožínky byly zahájeny před zraky početného obecenstva, které se sešlo na návsi, slavnostním přivítáním a státní hymnou. Zájemci se mohli připojit k dožínkovému průvodu, který procházel obcí za doprovodu hudby. Následovala slavnostní dožínková mše v kostele. Součástí oficiálního programu dožínek byla přehlídka dožínkových korun, kterými se prezentovala každá obec gminy. Místní zemědělci i hosté z ČR prezentovali své výpěstky, za něž byli oceněni. Kulturní program akce byl podpořen vystoupením místních umělců a dětí ze ZŠ. Součástí dožínek byl samozřejmě také společný oběd a občerstvení.


Beseda s dr. Václavem Větvičkou

V září navštívil Štěpánkovice Dr. Větvička. Přednáška o botanických zahradách a jejich problémech, skladbě dřevin a jejich původu se konala 10.9.2011 a přednášejícím nebyl nikdo jiný než RNDr. Václav Větvička, pro zahrádkáře známá tvář z televizního pořadu "Receptář".
RNDr. Větvička hovořil na zmíněné téma botanických zahrad, skladby dřevin, ocenil význam zámeckých parků, sdělil svůj postoj a rady k chemické ochraně rostlin, hnojení, způsobů zalévání a množení rostlin. Diskusní část přednášky byla co do množství dotazů velmi exponovaná, RNDr. Větvička musel upozornit, že není rostlinolékař, ale botanik. Také upozornil na to, že na pořad v televizi a dotazy v něm se připravuje 2 dny dopředu, proto také při neznalosti problému nabídl telefonní kontakt a pozdější dořešení dotazu.
Z typických otázek byly řešeny např. určování druhů plevelů a jejich likvidace, usychání jehličnanů, přesazování stromů, apod. Velmi dobrá atmosféra přednášky byla umocněna občerstvením, každý účastník si mohl nabídnout kávu, vodu a ochutnat hlučínský koláč. Přednášky se zúčastnilo celkem 108 osob, z toho 20 zahrádkářů z Kietrze.


Zahrádkářská výstava (24. - 25.9.2011)

Zahrádkářská výstava aneb výstava ovoce, zeleniny a květin se konala v termínu 24. - 25.9.2011.
Samotné přípravy výstavy byly zahájeny již 21.9. (od 17.00-20.00 hod.), kdy dobrovolní pořadatelé rozmístili školní lavice a aranžovací materiál - florex, dráty, cihly, palety, pletivo, vázy, jutovina atd. 22.9. (od 16.00-20.00 hod.) proběhl sběr výpěstků, jejich popisování, určování odrůd a plánování celkového aranžmá. Své výpěstky dodali místní občané, zahrádkáři i členové obou polských osad, přičemž polská expozice (expozice R.O.D. Zgoda) byla obohacena o ovoce kiwano, které u nás zatím nikdo nepěstoval. 23.9. od 8.30-20.00 hod. byl věnován celý den vlastnímu aranžování veškerých výpěstků, dolaďování aranžmá tak, aby každá expozice byla sladěna do uceleného vzhledu. Polská expozice nakonec zabrala 23 m2, vystavované byly jablka, hrušky, švestky, cukety, patizony, 7 odrůd okrasných dýní, samozřejmě také zahradní květiny.
Výstava probíhala v sobotu 24.9.2011 od 14 - 18 hod. a v neděli 25.9.2011 od 10 - 18 hod. Členové ZO ČZS zde zajistili pořadatelskou službu, jejíž význam byl obohacen o poradenství, které pořadatelé poskytovali účastníkům výstavy vzhledem k jejich dotazům týkajícím se pěstování, výběru odrůd pro naše podnebí, apod. Vystavované výpěstky byly rozmístěny na bílé netkané textilii, popsány jmenovkou a popiskou odrůd. Celkové aranžmá bylo upraveno pomocí dekorační juty, lepenky, táců a prostorově bylo organizováno tak, aby výstavu mohli navštívit i postižení občané na vozíčcích. Výstavní dny byly zakončeny společným posezením s polskými zahrádkáři, občerstvením, diskusí nad úrodou, organizací výstavy i společenskou konverzací. Na výstavu přijelo 27 členů zahrádkářů z PL i p. burmistr J. Matela z Kietrze.
Celkově bylo vystaveno 52 odrůd jablek a hrušek, mnoho druhů zeleniny a květin, polští zahrádkáři vystavovali jablka sice menší, ale bez chemických postřiků - tzv. bio. Jak již bylo zmíněno výše, zahrádkáři ze R.O.D. Zgoda vystavili ovoce kiwano, které u nás zatím nikdo nepěstoval.
Již delší dobu je patrný trend, kdy se zahrady mění z užitkových na okrasné. Proto se také vystavovaly jehličnaté i listnaté stromy sázené do volné půdy i květináčů, bohatá byla výstava kaktusů a bonsají, nechybělo ani moderní aranžmá ikeban. Na výstavě bylo k vidění téměř neuvěřitelných 47 odrůd chryzantém různých barev, vzhledu i vzrůstu. Výstavu navštívilo cca 350 - 400 lidí z naší obce, okolí i Polska.


Mše sv. Poděkování za úrodu (2.10.2011)

Mše svatá "Poděkování za úrodu" se konala 2.10.2011 ve štěpánkovickém kostele. Významem mše je poděkování a ocenění celoroční práce na poli a na zahradě.
Prostory kostela byly pro tento účel speciálně vyzdobeny - před oltářem byly naaranžovány květiny, ovoce, zelenina a dýně. Na podstavcích byly umístěny obětní dary - chléb, víno a zahrádkářská koruna. Na okrajích lavic byly instalované okrasné trávy symbolizující hojnost a bohatství úrody.
Mši sv. sloužil farář P.M. Jonczyk a kněz - probošt z kostela sv. Tomáše v Kietrzi. Pro zachování hojnosti úrody byl pro zúčastněné připraven malý obřad, při němž si každý jednotlivec ulamoval svůj díl ze společného chleba.
Po ukončení slavnostní mše byli polští hosté (20 osob), zástupci ZO ČZS, představitelé obcí a kněží (celkem 40 osob) pozváni na slavnostní oběd, při kterém se diskutovalo o letošní úrodě a probíralo se upřesnění plánu dalších akcí.


Vánoční výstava (26. - 27.11.2011)

Vánoční výstava proběhla v sále areálu "U vrby" ve dnech 26.- 27.11. 2011. Prostor výstavy byl aranžován ve vánočním stylu, byly vytvořeny adventní věnce, rozmístěny svícny, dekorační ikebany. Vystavované exponáty byly umístěny na školních lavicích, které byly sestaveny tak, aby do prostoru mohli vstoupit/vjet lidé na vozíčcích nebo maminky s kočárky. Dětem (žákům ZŠ a MŠ Štěpánkovice), kterým byla také věnována část vystavovacího prostoru. Hlavními vystavovanýmih exponáty byly betlémy především od členů ZO ČZS Štěpánkovice i zahrádkářůi z Kietrze. Na doporučení polských partnerů byla navázána spolupráce se ZŠ v Uciechowicích, která rovněž pořádá výstavy s vánoční tématikou. Pro Vánoční výstavu 26. - 27.11.2011 zapůjčila ZŠ v Uciechowicích svých 23 betlémů. Vystavované betlémy byly vytvořeny z různých materiálů. Z papíru, sádry, betonu, kamení, nudlí, dřeva, polystyrénu, slámy, keramiky, slaného těsta, vaty nebo také textilií. Návštěvníci mohli shlédnout celkem 72 betlémů různého provedení a stáří. Některé z betlémů jsou dokonce natolik významné, že se dědí po generace. Vánoční atmosféru výstavy dokreslovaly 3 vánoční stromy ozdobené slaměnými ozdobami a retro baňkami, pro děti byla atraktivní expozice se živými kapry.
Doprovodný program, který vánoční výstavu provázel, byl zahájen sobotním vystoupením folklórního souboru Škobranek, v neděli pak účastníky výstavy potěšil dětský pěvecký sbor Štěpánek. Na výstavu se v průběhu obou dnů přišlo podívat cca 500 lidí, obou dnů se také účastnili zahrádkáři z Kietrze. Vánoční výstava přinesla kromě jiného i několik inspirací. Pozvaný místopředseda Vojvodského výboru Svazu polských zahrádkářů z Opole p. Wladyslaw Kurek byl příjemně překvapen navázanou a fungující spolupráci obou partnerů projektu a vyslovil se, že by rád podpořil podobné aktivity v oblasti Opole . Taktéž zahrádkáři z ogrodu Zgoda, kteří dosud podobnou výstavu neorganizovali, se rozhodli obdobnou vánoční výstavu uskutečnit v roce 2012.


Zájezd Krakow (3.12.2011)

Zájezd do Krakowa se uskutečnil 3.12.2011. Odjezd byl ve 4:30 ze Štěpánkovic směr Raciborz, Wodzislaw, Gliwice, Kraków.
Cesta do Krakowa byla obohacena o odborný výklad průvodkyně, která popisovala jednotlivá města, historický vývoj a místní zajímavosti, které autobus po cestě míjel. Někteří účastníci dospávali, jiní se živě zajímali o souvislosti. Okolo půl deváté přijel autobus do Krakowa, parkoval přímo pod hradbami Wawelu, což umožnilo hned v úvodu zájezdu absolvovat procházku kolem jeskyně legendárního draka směrem na Wawel. Prohlídka Wawelu byla naplánovaná jako jedna z hlavních aktivit. Účastníci zájezdu si prohlédli katedrálu, zvonici ve věži, hrobky včetně hrobu prezidenta Kaczinského.

Prohlédli si také vánoční výzdobu tohoto areálu. Poté se celá skupina přesunula na hlavní náměstí, prohlédla si sukenici, univerzitu, dům Karola Wojtyly a Mariánský kostel. Starší účastníky už bolely nohy a určitě vhod přišla přestávka ve formě oběda v restauraci Chlopské jadlo nedaleko místního rynku. Po obědě pokračovala skupina prohlídkou okolí rynku, vánočně vyzdobených ulic i stánků. Mnohé z nápadů vánočních dekorací včetně prodávaných svíček, vyšívaných ubrusů, ozdob, dekorací, šperků a vánočního zboží bylo velkou inspirací pro vlastní vystavování a výzdobu. Odpolední část programu byla zakončena ochutnávkou oštěpků s brusinkami, jinými polskými specialitami, zájemci se mohli zahřát u místního "svařáku". Při společných debatách vyšlo najevo, že řada polských kolegů návštěvu Krakowa dosud neabsolvovalo, takže inspiraci a nové poznatky přinesl výlet oběma, tj. české i polské skupině. Autobus na zpáteční cestu byl přistaven o půl páté. Zpáteční cesta byla veselá, obohacená o dojmy z prožitého dne.


Rozsvícení vánočního stromu (6.12.2011)

Již několik let organizují zahrádkáři ve Štěpánkovicích rozsvícení vánočního stromu (6.12.2011) s Mikulášem. Samotnému konání akce "Rozsvícení vánočního stromu" předcházela příprava vánočních perníčků, které napeklo a zdobilo 18 zahrádkářek a několik zvědavých dětí.
Vánoční strom byl občanům obce Štěpánkovice poskytnut jako dar. Byl umístěn u kostela v centru obce a ozdoben vánočním osvětlením. Na bezpečnost při akci (akce se koná v centru obce) dohlíželi místní dobrovolní hasiči. Jelikož se rozsvícení vánočního stromů koná na Mikuláše, byl součástí obřadu rozsvícení vánočního stromu také Mikuláš. Jeho role v tomto roce se ujala členka ČZS Blanka Michalíková, která připomněla historii a tradici sv. Mikuláše.
Samotné rozsvícení vánočního stromu proběhlo za příjemného podzimního počasí 6.12.2011 od 17:50. Mikuláš přednesl svůj proslov a dětem porozdával perníčky. Pro dospělé, pro zahřátí bylo ve farní kuchyni připraveno svařené víno (70 l), také vánoční perníky.
Akce se zúčastnilo cca 200 občanů obce Štěpánkovice, kteří přivedli své děti. Z Polska přijelo 23 zahrádkářů, se kterými se posedělo až do pozdních hodin. I tato akce byla pro polské kolegy velmi inspirativní a vyslovili se, že by ji v příštím roce rádi uskutečnili u sebe v Kietrzi.