Leden 2011

Od historie až po současnost...

27. ledna 2011 v 14:40 O nás
     Dne 19. 4. 1961 byla ustanovena podle § 15 stanov Svazu místní pobočka Čsl. svazu zahrádkářů a ovocnářů ve Štěpánkovicích. Ustanovení pobočky bylo stvrzeno listinou krajské organizace Severomoravského kraje v Ostravě zaslané odboru vnitřních věcí v Opavě dne   22. 4. 1961 pod čj. 1286/61.
Jménem pobočky byli oprávněni jednat předseda Harazim Emil, jednatel Brzesková Marie a pokladník Korpas Pavel. Tak byl schválen první výbor organizace a dalších 17 členů.
    O činnosti a správě spolku v letech 1961-1967 víme jen velmi málo informací, neboť se nedochovaly žádné doklady ani zápisy ze schůzí. Co ale víme je, že již v roce 1967 se členové spolku dohodli na zkvalitnění spolupráce s ostatními organizacemi v obci.
První akcí v roce 1968 byl IV. Zahrádkářký ples, který se konal v sále "U Hoňků". Vstupné tehdy činilo 20,- Kč na pár + 2 losy. Můžeme tedy říci, že náš zahrádkářský ples je opravdu tradiční.
60. a 70. léta u štěpánkovických zahrádkářů byla ve znamení přednášek. Každý rok jich organizace pořádala alespoň 6, a účast na nich byla také hojná. Jejich témata byla např.: "K odbornému růstu členstva v ovocnářství", nebo "Přednáška o půdě a výživě rostlin." I dnešní zahrádkáři pořádají různé přednášky, ovšem zájem není už tak velký.
Členové ale neměli jen povinnosti, ale jezdili i za zábavou. V roce 1968 uspořádali 2 zájezdy, první do ZOO v Ostravě a na druhý zájezd se vydali do Jeseníků na borůvky. Spolek zajišťoval mimojiné pro členy i občany prodej hnojiva a půjčování stříkaček. V roce 1970 bylo prodáno 232q umělých hnojiv.
Již od počátku spolku se každoročně konala výroční členská schůze. Po zhodnocení uplynulého roku nastala příležitost pro diskusi a v roce 1973 vznesl přítel Švacha myšlenku, která má svůj smysl i skoro 40 let poté: "U zahrádkaření je třeba v prvé řadě míti lásku ke stromu a k přírodě patřičný vztah, je třeba také míti cit a smysl pro krásu. Snaha o toto nás musí vést stále dopředu, aby naše okolí a tím i celá naše obec byla stále krásnější."
V 70. letech čítala členská základna okolo 110 členů.

     Zahrádkáři, stejně jako dnes, zajišťovali moštování ovoce. Moštovalo se i ve dvoře u přítele Roberta Gregořicy. Výbor také začal zajišťovat prodej brambor pro své členy a později i pro ostatní občany. V roce 1981 se opět konala výstava ovoce a zeleniny a to v místnosti požární zbrojnice. 29 vystavovatelů předložilo 254 exponátů.

     Určitý přelom pro zahrádkáře nastal v roce 1990. Rok 1990 byl poznamenán nejen politickými změnami v ČSSR, ale také personálními změnami ve výboru ZO a její činnosti. V září byl opět zajištěn prodej sadbových brambor. S ohledem na nedobrou situaci v zásobování domácností bramborami, byla po sadbových bramborách velká poptávka a mnozí zájemci nebyli uspokojeni. V roce 1990 mají zahrádkáři 98 členů.

     V lednu 1991 byl zvolen nový výbor ZO ČZS a předsedou se stal Emil Kurka. Již v únoru výbor řešil nemalý problém. Zahrádkáři byli vystěhováni z místnosti "ve starém zdravotním středisku", které bylo pronajato pro obchodní účely. Po 2 měsících hledání nových prostor, se dohodli o pronájmu místností ve statku u p. Josefa Grigarčíka. Na jaře začali upravovat prostředí
vevnitř i venku, aby zde mohli pořádat schůze, výstavy, moštování a další činnosti.Od roku 1991 byly výstavy konány "na statku" p. Grigarčíka. Pro zkvalitnění výstavy pozvali i firmy a podniky z okolí, např. Školní statek Opava, ZD Kravaře, TS Opava aj. Návštěvníkům bylo poskytnuto bohaté občerstvení, pivo, víno, klobásy vlastní výroby, cukrovinky, saláty apod. Všichni byli spokojeni.
Další novinkou v činnosti bylo přijímání objednávek ovocných stromků a keřů. Celkem tehdy prodali 242 stromků.

     Zahrádkáři každoročně pořádali zájezdy pro své členy, ale i několik let zajišťovali dětem zábavné odpoledne s různými soutěžemi a opékáním párků v lese na Svobodě.
Od roku 1994 zahrádkáři se zúčastňovali brigád na sběr, odvoz a uložení slámy v zemědělském podniku Agroland. Takto si vydělali na vepře na výrobu klobás určených na výstavu.
    
     25.4. 1998 - den, kdy byly zahájeny práce na rekonstrukci pronajatého majetku OÚ - kotelny ZŠ a MŠ. Vyklízení objektu a následná rekonstrukce trvaly déle než 1 rok. Pracovalo se skoro denně tak, jak kdo mohl. Za dnešní podobou areálu stojí více než 3700 odpracovaných hodin ochotných členů i ostatních občanů. S obecním úřadem byla uzavřena dohoda o pronájmu zařízení do roku 2023. Zahrádkáři měli tenkrát 83 členů.

     V nových prostorách areálu se všem líbilo, proto se zahrádkáři rozhodli pořádat tam i své plesy. Účast je vždy hojná a všichni se dobře baví. V roce 2000 také skončily brigády v Agrolandu. Naše zahrádkáře nahradily lisy na velké balíky a zemědělská mechanizace.
U X. výstavy ovoce, zeleniny a květin(již v areálu "U vrby") jsme nabídli spolupráci svazu chovatelů. Byl to dobrý nápad, který se těšil ohlasu a byl kladně hodnocen všemi návštěvníky. Bohužel vydržel jen několik let, a nyní se chovatelé na spolupráci již nepodílí.
V roce 2000 zahrádkáři zahájili tradici vánočních výstav. Ty se konají co 2 roky a můžete na nich zhlédnout betlémy z různých materiálů, ozdoby, dekorace, krajky, ale i výtvory našich dětí z MŠ a žáků ZŠ. Za spolupráci s pedagogy a všemi, kdo se na výstavě podílí jsme velmi rádi. Tato akce vždy bezpochyby přispěje ke kouzelné předvánoční atmosféře.

     Další novou akcí, která se traduje dodnes, byla poprvé v létě 2002, zahrádkářská slavnost. Nabídli jsme občanům po celý víkend bohaté občerstvení, pivo, sudové víno, koláče, kávu, steaky, bramborové placky, ale i hezkou hudbu k tanci i poslechu. To, že nás to společně baví, dokazuje každoroční hojná účast.

     I v roce 2003 přišli zahrádkáři s novou akcí. Tou se stalo rozsvěcení vánočního stromu u kostela s příchodem Mikuláše. Mikuláš rozdával bonbóny, nyní perníčky a i z tohoto nápadu se stala tradice. S podporou farního a obecního úřadu ke sladkostem přibylo i svařené víno.

     V roce 2006 jsme navázali spolupráci se zahrádkáři z polského Kietrze. Z tohoto městečka se přátelíme se dvěma zahrádkářskými osadami Zgoda a Welur. Vzájemně navštěvujeme výstavy, slavnosti, dožínky a odnášíme si vždy krásné zážitky. Tato setkání jsou pro obě strany vždy příjemná.
Také od roku 2006, vždy týden po výstavě ovoce, zeleniny a květin se v našem kostele slouží mše svatá na úmysl "Poděkování za úrodu". Stojí za tím nemalé přípravy, ale myslíme si, že tato mše je jistě každoroční událostí nejen zahrádkářů, ale i ostatních občanů, kdy si takto uvědomíme blížící se konec vegetačního období.

     Že se zahrádkáři umějí bavit, dokazují i večírky, které se každoročně konají po celé trvání spolku. Hudba, tanec a zábava nikdy nechybí. V novodobé historii jsme začali pro své členy a jejich rodinné příslušníky pořádat i vánoční turnaj v ping-pongu, který se koná vždy mezi svátky. Trochu sportu přece uvítá i zahrádkář!!!
Závěrem
     Zahrádkáři ze Štěpánkovic získávali za celou historii různá ocenění, ať už celou řadu Čestných uznání od Republikové či Územní rady ČZS ČR za rozvoj zahrádkářství a spolupráci, např. s polskými přáteli, ale hlavně nás těší podpora a přízeň občanů celé naší obce. Nutno ale říci, že celý "život" spolku by samozřejmě nefungoval bez dlouhodobé podpory a spolupráce s OÚ a ostatními spolky v obci.
     Bohužel i našich členů ČZS neustále ubývá, proto bychom rádi mezi sebou uvítali mladší tváře. V dnešní době se mění naše zahrady. Už nejsou užitkové, ale spíše okrasné, odpočinkové nebo-li bezúdržbové. I náš spolek se časem změnil. Nejde o to, kdo umí roubovat, a kolik kdo sklidil kilogramů brambor a jablek, ale jde o to, scházet se s přáteli, posedět u piva či vína, zatancovat si, ale samozřejmě aktivní činností přispět ke kulturnímu dění a kvalitnějšímu životu v obci.

                                     Přijďte mezi nás, nudit se nebudete!Stručný přehled Předsedů ČZS ve Štěpánkovicích

1961 - 1964               Emil Harazim
1964 - 1967               František Nevřela
1967 - 1978               Vilém Josefus
1978 - 1991                Ing. Josef Bortlík
1991 - dodnes             Emil Kurka     


Počet členů při založení ČZS v roce 1961  -   20  
Počet členů ČZS ke konci roku 2010          -   59
Čerpáno z Kroniky ČZS ve Štěpánkovicích a zápisů z Výročních členských schůzí.
Zpracovala Liana Běláková

Co nás čeká

20. ledna 2011 v 15:22 Naše činnost
Vážení přátelé, v roce 2011 budeme slavit 50. výročí založení Českého zahrádkářského svazu ve Štěpánkovicích. Proto chci všem zahrádkářům, ale i Vám občanům do tohoto roku popřát hodně zdraví, štěstí, Božího požehnání, rodinné i pracovní pohody, úspěšný pěstitelský rok, k tomu příjemné počasí, abychom měli na podzimní výstavě v září co vystavovat.                        
                                                                                                                                              EK

Přišel Mikuláš

20. ledna 2011 v 15:21 Naše činnost
Zahrádkáři spolu s farním úřadem a obecním úřadem zajistili, že k nám zase přišel svatý Mikuláš a pomohl nám rozsvítit vánoční strom u kostela.
Mikuláš přišel již v sobotu 4. prosince odpoledne, aby naděloval menším dětem své dárky v kostele. Před kostelem zněly vánoční koledy, a v této atmosféře již bylo cítit blížící se vánoční svátky s příchodem Ježíška.
Po večerní mši přišel svatý Mikuláš mezi lidi před kostel a řekl, jak vznikla tradice zdobení vánočního stromu, a poté Otec Mariusz odpočítával vteřiny do rozsvícení stromu. Hned po rozsvícení rozdával Mikuláš všem dětem perníky, které napekly zahrádkářky. Otec Mariusz zajistil svařené víno pro dospělé, které rozehřálo v mrazivém počasí jistě každého. Myslím si, že je to krásná akce, která patří k předvánočnímu období.
Před vánocemi mají zahrádkáři krásnou práci, na kterou se vždy těšíme, a to je výzdoba kostela vánočními stromky a postavení betléma. Již podruhé po delší době máme v kostele živé stromy, které svou krásou i vůní dodávají nejkrásnějším svátkům jedinečnou atmosféru. Mnoho z nás již bylo v městě Betlémě v Izraeli a ví, že skutečný Betlém i krajina kolem vypadá jinak, než ho stavíme my, ale o to tu nejde. Stavěním betléma si připomínáme narození Ježíše, i to, co nám tato událost, asi před 2000 lety, dávala v dětství, a jak nás naplňuje po celý život.                                                                                                                                          EK

Podzim u zahrádkářů

20. ledna 2011 v 15:20 Naše činnost
K podzimní činnosti členů Svazu zahrádkářů ve Štěpánkovicích nepatří jen práce se sklizní ovoce a zeleniny a příprava vlastních zahrad na zimu, ale i
moštování ovoce pro všechny občany Štěpánkovic. I když v roce 2010 vlivem počasí nebyla velká úroda ovoce, moštovali jsme celé září i říjen a zpracovali jsme na mošt nebo kvas celkem 980 kg ovoce našich pěstitelů, ale i zahrádkářů z okolních obcí. Ví se o nás, že moštujeme rychle, kvalitně a levně.
Zahrádkáři sadili thuje živého plotu okolo kostela a stále se o tento plot starají. Nyní patří stříhání živého plotu okolo kostela
i živých plotů na faře, k pravidelné činnosti zahrádkářů. Tato akce si již vyžaduje dva dny práce, neboť ploty jsou vysoké i široké a chceme je mít jak se říká "do váhy". Otec Mariusz nechá vždy připravit jedno páteční a jedno nepáteční pohoštění, takže nakonec je i dobrá zábava. Zahrádkáři tak přispívají ke krásnému prostředí kolem kostela i centra naší obce.                                                                                                                                                                   EK

Poděkování za úrodu

20. ledna 2011 v 15:19 Naše činnost
3. října proběhla mše svatá na "Poděkování za úrodu". Zahrádkáři krásně vyzdobili kostel květinami, ale i svými zahrádkářskými výpěstky. Otec Mariusz měl krásnou promluvu o úrodě a práci zemědělců i zahrádkářů. Vyzvedl důležitost práce těchto lidí. Na mši byli pozváni i zahrádkáři z Polska a pozvání přijal i starosta z Kietrze pan Jozef Matela i náš starosta Bernard Halfar.
Tato mše svatá je jistě důstojnou tečkou za vegetačním obdobím letošního roku.              
                                                                                                                       EK
                                                                (publikováno ve Štěpánkovickém zpravodaji 12/2010)

Zahrádkářská výstava

20. ledna 2011 v 15:11 Naše činnost
I přesto, že letošní rok byl méně úrodný, neboť byla dlouhá zima, deštivé a chladné jaro, uspořádali zahrádkáři již 20. výstavu ovoce, zeleniny i květin.
Opět byly k vidění výborné odrůdy jablek, hrušek, ale i jiného ovoce. Vystavovali jsme velké cibule, cukety, mrkve i různé odrůdy paprik. Raritou byla dýně "zarostlá" ve stavebních kolečkách. Polští zahrádkáři z Kietrze také dovezli své výpěstky i dvě dožínkové koruny z Dzierzyslawi a Wielkich Ściborzyc.
Tradičně byly vystaveny kaktusy i skoro padesát odrůd chryzantém. Celou výstavu vždy okrášlí ikebany z růží, chryzantém, lilií, anturií, karafiátů a dalších řezaných květin. Posezení u kávy či vína u naší výstavy má již takou svou tradici.
I přes nepřízeň počasí navštívilo naši výroční výstavu více než 300 lidí z naší, ale i okolních obcí.                                                                                                                                                                                                                                       EK
                                                                (publikováno ve Štěpánkovickém zpravodaji 12/2010)

Zahrádkáři v Polsku

20. ledna 2011 v 15:10 Naše činnost
4. září slaví polští zahrádkáři svůj svátek, "Den zahrádkářů", a na ten jsme byli pozváni do Kietrze. Už odpoledně jsme se sešli se zahrádkáři z osady Welur přímo u nich v zahrádkářské osadě. Uvítala nás jejich předsedkyně paní Josefa Skibinská a Wladyslaw Kurek, místopředseda oblastního výboru zahrádkářů z Opole. Při grilované klobáse i grilované kašance (gardava), pivu, kávě i vodce jsme diskutovali o letošní úrodě, ale i tančili a dobře se bavili.Večer jsem strávili u zahrádkářů z osady Zgoda v jejich zahrádkářském areálu. Předsedkyně paní Irena Marek s výborem připravili pěknou zábavu pro sebe i pro nás. Po čtyřech letech si již dobře rozumíme, takže zábava i diskuse o všem možném nevázne. Zatančili jsme si, pojedli i něco vypili a bylo dobře. Navrhujeme tento svátek zavést i u nás v České republice.
Každoročně jsme zváni Městským úřadem v Kietrzi na oslavu práce zemědělců i zahrádkářů - dožínky. Tentokrát byly 12. září v obci Dzierzyslawi, a to celého Opolského vojvodství. Dožínky vždy začínají průvodem s dožínkovými korunami, které dělá každá obec (dvě jste mohli vidět na naší výstavě) a je to přehlídka fantazie i umu. Průvod jde na mši svatou slouženou na poděkování za úrodu. Poté vždy následuje většinou na hřišti poděkování a ocenění zemědělců za práci od představitelů místních i vojvodských úřadů. Následuje zábava i vystoupení kulturních souborů. Z celých dožínek vyzařuje, jak si v Polsku váží práce zemědělců ve velkých podnicích, ale i malých sedláků při zajišťování potravin. Zdá se mi, že to u nás neumíme ocenit.                                                                                                                                                                 EK
                                                                    (publikováno ve Štěpánkovickém zpravodaji 12/2010)

Areál

19. ledna 2011 v 10:51 Areál "U VRBY"
Areál "U Vrby" (ve dvoře stávala vrba) je přestavěn z bývalé kotelny základní školy. Slouží zahrádkářům pro různé výstavy, přednášky, plesy, přátelská posezení, ale nejen to. I ostatní občané si mohou tyto prostory pronajmout pro pořádání svých oslav anebo akcí.
Do sálu se pohodlně usadí až 90 lidí a ještě zůstane prostor pro tanec. K dispozici je kuchyňka a veškeré nádobí.

Další službou, kterou zahrádkáři v areálu poskytují, je moštování ovoce. Prakticky každy týden od srpna do října je možno si nechat vymoštovat ovoce. Tuto službu hojně využívají i občané z okolních obcí.

V případě zájmu o rezervaci prostor kontaktujte, prosím, příslušné osoby.

kontakt:

18. ledna 2011 v 21:06 | admin |  Kontakt

Emil Kurka, Hlavní 64, Štěpánkovice, Průmyslové zboží,tel. +420 775 718 617 (předseda ČZS)

Vilém Tomíček, Mlýnská 53, Štěpánkovice (místopředseda ČZS)

Petr Bělák (belakpetr@seznam.cz) - správce stránek

e-mail: zahradkaristepankovice@seznam.cz